back

Live – Road to Certify 1/2021 – 21 มกราคม 2564

Road to Certify สำหรับบริษัทใหญ่

เป็นการให้ข้อมูลสำหรับการทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และถามตอบข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทใหญ่ที่มีแผนจะยื่นขอการรับรองจาก CAC เข้าใจถึงขั้นตอนในการขอรับรองกับ CAC เพื่อเพิ่มโอกาสในการผ่านการรับรองกับ CAC

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฟังบรรยาย

  • เข้าใจวิธีการเตรียมตัวเพื่อยื่นเอกสารแบบประเมินตนเองให้กับ CAC
  • Do and Don’t ในการทำแบบประเมินฯ
  • ถามตอบ

งานนี้เหมาะสำหรับ

  • หน่วยงานที่รับผิดชอบทำแบบประเมิน 71 ข้อ เพื่อขอรับรอง หรือ ต่ออายุการรับรองกับ CAC
  • บริษัทที่ยื่นขอรับรองแล้วแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณารับรอง

ระยะเวลาบรรยาย: 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาลงทะเบียน: วันนี้  – 19 มกราคม 2564

วัน/เวลา: พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564  เวลา 10.00-12.00 น.

สถานที่: สัมมนารูปแบบ online ผ่านระบบ WebEx
(Link สำหรับเข้าร่วมสัมมนาจะถูกจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนในวันที่ 20 มกราคม 2564)

กำหนดการ:

09.45 – 10.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนา log in เข้าระบบ WebEx
10.00 – 11.00 น. ชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมตัวยื่นเอกสารแบบประเมิน สิ่งที่ควรระมัดระวัง และทบทวนก่อนยื่นเอกสารให้กับ CAC โดย คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการฯ
11.00 – 11.30 น. ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์กับบริษัทที่ผ่านการรับรอง
11.30 – 12.00 น. ถาม-ตอบ

หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังบรรยาย

Register