back

Live – การจัดประชุมผู้ตรวจสอบอิสระโครงการรับรองบริษัท SME ของ CAC

งานนี้จัดขึ้นสำหรับ ผู้ตรวจสอบอิสระที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร SME Independent Auditor ของ CAC เท่านั้น 

 

 

ระยะเวลาสัมมนา: 1 ชั่วโมง

ระยะเวลาลงทะเบียน: วันนี้  – 10 สิงหาคม 2565

วัน/เวลา: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม เวลา 14.00 – 15.00 น. 

สถานที่: สัมมนารูปแบบ online ผ่านระบบ MS Team
(Link สำหรับเข้าร่วมสัมมนาจะถูกจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนในวันที่ 11 สิงหาคม 2565)

กำหนดการ:

14.00 – 14.30 น. Update ความคืบหน้าโครงการ CAC สำหรับบริษัท SME 

14.30 – 15.00 น. Open Discussion ผู้ตรวจสอบอิสระพูดคุยประเด็น ดังนี้

  • สิ่งที่อยากได้รับการสนับสนุนจาก CAC เช่น การเพิ่มความรู้ให้กับบริษัท SME ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อให้ทางผู้ตรวจสอบอิสระสามารถเข้าถึงบริษัท SME และทำงานได้ง่ายขึ้น
  • Q&A

หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังบรรยาย

Register