back

Live – Open House CAC Checklist 4.0 – 7 สิงหาคม 2563

แบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ฉบับปรับปรุง (71 Checklist version 4.0) สำหรับบริษัทขนาดใหญ่

ทาง CAC ตระหนักว่า ท่านอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบประเมินฉบับปรับปรุง 4.0 นี้  เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่เหมือนและแตกต่างระหว่างแบบประเมินตนเอง 71 ข้อฉบับ เวอร์ชั่น 2.1 กับ เวอร์ชั่น 4.0 และตอบข้อสงสัย

งานนี้เหมาะสำหรับ

·      คณะทำงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบทำแบบประเมิน 71 ข้อ เพื่อขอรับรอง หรือ ต่ออายุการรับรองกับ CAC

ระยะเวลาสัมมนา: 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาลงทะเบียน: 20 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563

วัน/เวลา: 7 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00-12.00 น.

สถานที่: สัมมนารูปแบบ online ผ่านระบบ WebEx

(Link สำหรับเข้าร่วมสัมมนาจะถูกจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนในวันที่ 6 สิงหาคม 2563)

กำหนดการ:

09.45 – 10.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนา log in เข้าระบบ WebEx

10.00 – 11.00 น. แนะนำเกี่ยวกับแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ฉบับปรับปรุง (71 Checklist version 4.0)  โดย คุณพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการโครงการฯ

11.00 – 12.00 น. ถาม-ตอบ

หมายเหตุ:  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังบรรยาย