back

Online – SME Clinic 1/2567 – 9 พฤษภาคม 2567

***หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบริษัท SME ที่ประกาศเจตนารมณ์และมีความสงค์ยื่นขอรับรองกับ CAC เท่านั้น***

SME Clinic

ขอเรียนเชิญตัวแทนบริษัท SME ทุกท่านร่วมสอบถามรายละเอียดการจัดทำระบบป้องกันการจ่ายสินบนตามแบบประเมินตนเอง(17ข้อ) หรือ SME Clinic

ประโยชน์ที่ SME จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • มีระบบการดำเนินงานภายในองค์กรที่โปร่งใส
 • สามารถยกมาตรฐานการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้ารายใหญ่และคู่ค้าต่างชาติ
 • ลดความเสี่ยงในการถูกเรียกรับ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจเคยต้องจ่ายสินบน
 • ลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเอาผิดทั้งผู้รับ ผู้ให้ และองค์กรที่ให้สินบน
 • เป็นการประกาศให้สังคมทราบถึงจุดยืน และความเอาจริงเอาจังของบริษัทในการที่จะทำธุรกิจอย่างโปร่งใส

งานนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ( CEOs, กรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการบริหาร, เจ้าของกิจการ)
 • ทีมงาน/ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการขอรับรอง, Compliance 

หัวข้อที่น่าสนใจ

 • วีธีการขอรับรองและการจัดทำแบบประเมินตนเอง 17 ข้อ
 • วิธีการประเมินความเสี่ยง และการออกมาตรการควบคุม
 • ขั้นตอนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC

ระยะเวลาการบรรยาย: 3 ช.ม.

วัน – เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

สถานที่: Zoom Online

ผู้บรรยาย: นายพรหเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการ CAC

 • จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 ที่นั่ง
 • Contact: คุณรินทร์ณฐา (เบนซ์) 099-361-4486
 • E-mail: [email protected]

กำหนดการ

08.30-09.00 น.       – เปิดระบบลงทะเบียน

09.00-10.30 น.       – แนะนำโครงการ CAC

                              – แนะนำวิธีการประเมินความเสี่ยงและการออกมาตรการควบคุม

                              – แนะนำวิธีการจัดทำแบบประเมินตนเอง 17 ข้อ และการจัดทำเอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง

                              – การใช้ Anti-Bribery e-learning 

                              – การยื่นขอรับรองออนไลน์

10.30-10.45 น.       – เบรค

10.45-11.45 น.       – Workshop

11.45-12.00 น.       – ถาม-ตอบ

ระยะเวลาลงทะเบียน: วันนี้ – 30 เมษายน 2567

โดยลิงค์จะส่งให้ทุกท่านในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

Register