back

Live – Road to Certify 3/2024 – 17 กรกฎาคม 2567

เป็นการให้ข้อมูลสำหรับการทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และถามตอบข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทที่มีแผนจะยื่นขอการรับรองจาก CAC เข้าใจถึงขั้นตอนในการขอรับรองกับ CAC วิธีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน รวมถึงการออกแบบมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฟังบรรยาย

  • เข้าใจถึงวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรองกับ CAC  
  • เข้าใจถึง concept ของแบบประเมินตนเอง 71 ข้อฉบับปรับปรุง เวอร์ชั่น4.0
  • หลักเกณฑ์การจัดทำกระดาษทำการที่บริษัทต้องมี
  • เรียนรู้ถึง 5 เหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทไม่ผ่านการรับรอง
  • การจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง
  • ถามตอบ

งานนี้เหมาะสำหรับ

·      หน่วยงานที่รับผิดชอบทำแบบประเมิน 71 ข้อ เพื่อขอรับรอง หรือ ต่ออายุการรับรองกับ CAC

·      บริษัทที่ยื่นขอรับรองแล้วแต่ยังไม่ผ่านการพิจารณารับรอง

ระยะเวลาสัมมนา: 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาลงทะเบียน: วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2567

วัน/เวลา: วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567  เวลา 10.00-12.00 น.

สถานที่: สัมมนารูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom
(Link สำหรับเข้าร่วมสัมมนาจะถูกจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนใน 15 กรกฎาคม 2567)

กำหนดการ:

09.30 – 10.00  น. ผู้เข้าร่วมงาน log in เข้าระบบ Zoom

10.00 – 11.00 น. แนะนำ วิธีการเตรียมความพร้อม และ Do & Don’t ในการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรอง 

11.00 – 12.00 น. ถาม-ตอบ

หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังบรรยาย

Register