ทุกบริษัทจะต้องยื่นขอรับรองผ่านระบบ Onlineตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Thai Private Sector

Collective Action Against Corruption (CAC)

Do Good

Join us!

1549

517

Companies

Companies

have joined

have been Certified

ประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

Do Right

Fight Corruption

SEMINARS & EVENTS
[ All ]

Online – SME Clinic 1/2567 – 9 พฤษภาคม 2567

18/03/2024

***หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบริษัท SME ที่ประกาศเจตนา […]

[ More ]

Live – Road to Join CAC & SME Briefing 2/2024 – 2 เมษายน 2567

04/03/2024

Road to join CAC & SME Briefing เป็นงานบรรยายสำหรับ […]

[ More ]

Live – Road to Certify 2/2024 – 1 เมษายน 2567

04/03/2024

เป็นการให้ข้อมูลสำหรับการทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และถา […]

[ More ]

RESOURCE
[ All ]

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

06 / มี.ค. / 2024

CAC ได้จัดทำ ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน […]

[ More ]

Minimum Requirements Checklist 71 ข้อ ฉบับเผยแพร่ (ฉบับปรับปรุง 4.0)

31 / ม.ค. / 2024

Minimum Requirements Checklist 71 ข้อ ฉบับเผยแพร่ ฉบับป […]

[ More ]

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับสมาชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ประสานงาน

19 / ก.ค. / 2023

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคมฯ)  ได้ทำการป […]

[ More ]

CAC Declaration Form (English version)

20 / ก.ย. / 2022

This is a sample of the CAC Declaration form in English […]

[ More ]

Our Sponsors:

ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการตลาดทุนร่วมใจ ต้านภัยคอร์รัปชัน จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน