ทุกบริษัทจะต้องยื่นขอรับรองผ่านระบบ Onlineตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Thai Private Sector

Collective Action Against Corruption (CAC)

Do Good

Join us!

1241

481

Companies

Companies

have joined

have been Certified

ประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

Do Right

Fight Corruption

CAC ประกาศจัดสอนหลักสูตรผ่าน Online ตลอดปี 2564

ประกาศเจตนารมณ์

CAC ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมธิการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบฯ

ณ อาคารรัฐสภา เพื่อเสนอแนะแนวทางยกระดับค่า CPI ของประเทศไทย

ประกาศเจตนารมณ์

SEMINARS & EVENTS
[ All ]

Live – SME Clinic 3/2565 – 6 กันยายน 2565

23/06/2022

SME Clinic  ขอเรียนเชิญตัวแทนบริษัท SME ทุกท่านร่วมสอบถ […]

[ More ]

Live – Road to Join CAC & SME Briefing 3/2022 – 16 สิงหาคม 2565

23/06/2022

Road to join CAC & SME Briefing เป็นงานบรรยายสำหรับ […]

[ More ]

Live – Road to Certify 3/2022 – 20 กรกฎาคม 2565

23/06/2022

Road to Certify สำหรับบริษัทใหญ่ เป็นการให้ข้อมูลสำหรับ […]

[ More ]

RESOURCE
[ All ]

คู่มือการยื่นขอรับรอง Online

31 / พ.ค. / 2022

คู่มือการยื่นขอรับรอง Online คลิกที่นี่ (ขั้นตอนการยื่น […]

[ More ]

คู่มือแนวทางการสร้างมาตรการควบคุมเชิงปฏิบัติ

18 / มิ.ย. / 2021

ทาง CAC ได้จัดทํา คู่มือแนวทางการสร้างมาตรการควบคุมเชิง […]

[ More ]

แนวปฏิบัติในการใช้โลโก้และตราของ CAC

12 / พ.ค. / 2021

เพื่อฉลองวาระครบรอบการก่อตั้ง CAC 10 ปี ทาง CAC ได้ทำกา […]

[ More ]

แนวปฏิบัติ “การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก” และ “การจ้างพนักงานรัฐ

21 / ธ.ค. / 2020

ทาง CAC ได้จัดทําแนวปฏิบัติเรื่อง การจ่ายค่าอํานวยความส […]

[ More ]

Our Sponsors