ทุกบริษัทจะต้องยื่นขอรับรองผ่านระบบ Onlineตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Thai Private Sector

Collective Action Against Corruption (CAC)

Do Good

Join us!

1535

510

Companies

Companies

have joined

have been Certified

ประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

Do Right

Fight Corruption

SEMINARS & EVENTS
[ All ]

Live – Road to Join CAC & SME Briefing 4/2023 – 18 ตุลาคม 2566

16/08/2023

เป็นงานบรรยายสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ห […]

[ More ]

Live – Road to Certify 4/2023 – 11 ตุลาคม 2566

16/08/2023

เป็นการให้ข้อมูลสำหรับการทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และถา […]

[ More ]

RESOURCE
[ All ]

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับสมาชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ประสานงาน

19 / ก.ค. / 2023

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคมฯ)  ได้ทำการป […]

[ More ]

CAC Declaration Form (English version)

20 / ก.ย. / 2022

This is a sample of the CAC Declaration form in English […]

[ More ]

ขั้นตอนการยื่นขอรับรอง Online ของบริษัท SME

11 / ก.ค. / 2022

เอกสารการยื่นขอรับรอง online  คลิกที่นี่

[ More ]

Our Sponsors:

ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการตลาดทุนร่วมใจ ต้านภัยคอร์รัปชัน จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน