ทุกบริษัทจะต้องยื่นขอรับรองผ่านระบบ Onlineตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Thai Private Sector

Collective Action Against Corruption (CAC)

Do Good

Join us!

1549

517

Companies

Companies

have joined

have been Certified

ประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

Do Right

Fight Corruption

RESOURCE
[ All ]

Example of corruption risk assessment

06 / Mar / 2024

CAC has developed a standardized Example of corruption risk assessment to help working teams of companies planning to ap...

[ More ]

Minimum Requirements Checklist 71 items, published version (revised version 4.0)

31 / Jan / 2024

Minimum Requirements Checklist 71 items, published version (revised version 4.0) Dowload (PDF)  

[ More ]

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับสมาชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ประสานงาน

19 / Jul / 2023

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคมฯ)  ได้ทำการปรับปรุงรายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสำหรับสมาชิก...

[ More ]

คู่มือการยื่นขอรับรอง Online

31 / May / 2022

คู่มือการยื่นขอรับรอง Online คลิกที่นี่ (ขั้นตอนการยื่นขอรับรอง Online)   MNC presentation

[ More ]

Our Sponsors:

ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการตลาดทุนร่วมใจ ต้านภัยคอร์รัปชัน จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน