ทุกบริษัทจะต้องยื่นขอรับรองผ่านระบบ Onlineตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Thai Private Sector

Collective Action Against Corruption (CAC)

Do Good

Join us!

1535

510

Companies

Companies

have joined

have been Certified

ประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

Do Right

Fight Corruption

RESOURCE
[ All ]

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับสมาชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ประสานงาน

19 / Jul / 2023

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคมฯ)  ได้ทำการปรับปรุงรายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสำหรับสมาชิก...

[ More ]

คู่มือการยื่นขอรับรอง Online

31 / May / 2022

คู่มือการยื่นขอรับรอง Online คลิกที่นี่ (ขั้นตอนการยื่นขอรับรอง Online)   MNC presentation

[ More ]

Large Companies Checklist Version 4.0 (English)

13 / Jan / 2021

This Self-evaluation Form or “CAC 71 Checklist” version 4.0 has been launched in July 2020 and part of CAC&#...

[ More ]

Sample CAC Declaration Form (English Version)

22 / May / 2019

This is a sample document of the CAC Declaration form. Companies can join CAC by having the company’s Chairman sig...

[ More ]

Our Sponsors:

ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการตลาดทุนร่วมใจ ต้านภัยคอร์รัปชัน จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน