ทุกบริษัทจะต้องยื่นขอรับรองผ่านระบบ Onlineตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Thai Private Sector

Collective Action Against Corruption (CAC)

Do Good

Join us!

1254

488

Companies

Companies

have joined

have been Certified

ประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

Do Right

Fight Corruption

SEMINARS & EVENTS
[ All ]

Live – Road to Join CAC & SME Briefing 3/2022 – 16 สิงหาคม 2565

15/07/2022

Road to join CAC & SME Briefing เป็นงานบรรยายสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัท SME ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทที่จดทะเบียนในตลา...

[ More ]

Live – SME Clinic 3/2565 – 6 กันยายน 2565

23/06/2022

SME Clinic  ขอเรียนเชิญตัวแทนบริษัท SME ทุกท่านร่วมสอบถามรายละเอียดการจัดทำระบบป้องกันการจ่ายสินบนตามแบบประเมินตนเอง(17ข้อ) หรือ SME Clinic ประโยชน์ที่ SME จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ มีระบบการดำเ...

[ More ]

RESOURCE
[ All ]

คู่มือการยื่นขอรับรอง Online

31 / May / 2022

คู่มือการยื่นขอรับรอง Online คลิกที่นี่ (ขั้นตอนการยื่นขอรับรอง Online)

[ More ]

Large Companies Checklist Version 4.0 (English)

13 / Jan / 2021

This Self-evaluation Form or “CAC 71 Checklist” version 4.0 has been launched in July 2020 and part of CAC&#...

[ More ]

Sample CAC Declaration Form (English Version)

22 / May / 2019

This is a sample document of the CAC Declaration form. Companies can join CAC by having the company’s Chairman sig...

[ More ]

Large Company Risk Assessment template (Thai version)

04 / Mar / 2019

CAC has developed a standardized Risk Assessment and Control template to help working teams of companies planning to app...

[ More ]

Our Sponsors: